Northwestern College vs Nebraska on 1/26/2008

7:00AM CST @ University of Nebraska