Oklahoma vs Kansas State on 2/28/2009

8:00AM CDT @ University of Nebraska