Oklahoma vs Nebraska on 3/1/2009

5:00AM EDT @ University of Nebraska