Oklahoma vs Nebraska on 3/1/2009

5:00AM CST @ University of Nebraska