Sonoma State vs Nevada on 3/29/2009

10:00AM PST @ University of Nevada - Reno