UC Davis vs Santa Clara on 4/11/2009

10:00AM PST @ Santa Clara University