San Diego vs Santa Clara on 2/22/2009

8:00AM PST @ Santa Clara University