WashU vs Rockhurst on 2/28/2009

8:00AM CDT @ University of Missouri