South Dakota vs Nebraska-Omaha on 3/29/2009

9:00AM CDT @ University of Nebraska-Omaha PKI Field