BYU vs UC Santa Barbara on 2/15/2010

8:00AM PST @ UC-Santa Barbara