Carleton vs Creighton on 2/6/2010

12:00PM CDT @ University of Nebraska