Utah vs UC Santa Barbara on 2/17/2011

8:30AM PST @ UC-Santa Barbara