Claremont vs Santa Clara on 4/10/2011

10:00AM PDT @ Santa Clara University