Texas State vs Oklahoma on 3/10/2019

1:00PM CST @ University of Oklahoma