Carleton vs Bethel on 4/10/2011

9:00AM CDT @ Bethel University