UC Santa Cruz vs St. Mary's on 5/8/2011

7:00AM PDT @ Novato High School