UNLV vs Arizona on 4/13/2012

3:00PM MDT @ University of Arizona