Simon Fraser vs Idaho on 3/14/2007

11:00AM PDT @ Idaho