Miami (FL) vs Georgia on 2/19/2012

9:30AM EST @ Florida State University