Miami (FL) vs Georgia on 2/19/2012

9:30AM EDT @ Florida State University