UC Santa Cruz vs Santa Clara on 2/5/2012

8:00AM PST @ Santa Clara University