Stanford vs Sonoma State on 4/14/2012

10:00AM PDT @ Novato High School