St. Edward's vs Trinity on 2/10/2012

1:00PM CDT @ Trinity University