BYU vs UC Santa Barbara on 3/12/2006

7:00AM PDT @ UC Santa Barbara