Carleton vs Bethel on 4/1/2012

8:00AM CDT @ Bethel University