Arizona State vs Sonoma State on 2/25/2006

8:00AM PDT @ Sonoma State University