Wis-Madison vs Iowa on 2/10/2012

3:00PM CST @ University of Iowa - Iowa Bubble