Arizona State vs Santa Clara on 2/26/2006

8:00AM PDT @ Santa Clara University