UC Santa Cruz vs St. Mary's on 5/6/2012

7:00AM PDT @ Novato High School