Sam Houston State vs Dayton on 5/14/2012

6:30AM EST @ Wenwood Field 4