Utah vs Arizona State on 3/23/2013

11:00AM MDT @ ASU Polytechnic