Dayton vs GVSU on 4/20/2013

12:00PM EDT @ Grand Valley State