Carleton vs St. Thomas on 4/5/2013

3:00PM CDT @ O'Shaughnessy Stadium