Idaho vs Stanford on 3/11/2013

12:00PM PDT @ Stanford University