UC Santa Cruz vs Santa Clara on 2/9/2013

8:00AM PDT @ Santa Clara University