Santa Clara vs Sonoma State on 2/23/2013

9:30AM PDT @ Sonoma State University