Cal Poly vs Santa Clara on 4/7/2013

10:00AM PDT @ Santa Clara University