St. Johns vs WashU on 2/22/2013

3:30PM CDT @ Rockhurst High School