Houston vs Sam Houston State on 4/28/2013

7:00AM CDT @ Friendswood High School