Stanford vs Sonoma State on 5/5/2013

10:00AM PDT @ Novato High School