Dayton vs GVSU on 4/27/2013

3:00PM EDT @ Grand Valley State