Texas vs Texas State on 4/8/2014

3:30PM CST @ Texas State University