Arizona vs Utah Valley on 2/11/2006

12:00PM EDT @ Utah Valley University