Kennesaw State vs Dayton on 3/14/2014

2:00PM EDT @ Dayton