St. Olaf vs Bethel on 4/11/2014

1:30PM CDT @ Bethel University