Santa Clara vs Stanford on 3/8/2014

8:00AM PST @ Stanford University