Illinois State vs Iowa on 5/2/2014

5:30PM CST @ Washington University - South Campus