Aquinas vs Dayton on 4/26/2014

11:00AM EDT @ Dayton