Minnesota vs St. Thomas on 4/11/2015

3:00PM CDT @ O'Shaughnessy Stadium