UC Davis vs Santa Clara on 3/7/2015

8:00AM PDT @ Santa Clara University