Asbury vs Georgia State on 3/28/2015

9:00AM EST @ Georgia State University