Simon Fraser vs Idaho on 3/1/2015

7:00AM PDT @ Idaho